NATURLAND
Kapcsolat
Belépés munkatársaknak
Akadálymentes verzió
English
Nyitó 7Nyitó 5Nyitó 4Nyitó 3Nyitó 2Nyitó 1

Adatvédelmi tájékoztató

FacebookTwitter
1, Az adatok kezelője a NATURLAND Magyarország Kft. (székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.)

2, Bejelentkezés nélküli böngészés

A szolgáltatások látogatása során a szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát - technikai okból, valamint statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. A személyes adatokat (IP cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal) a rendszer, a munkamenet megszűnését követő 1 órán keresztül tárolja (a böngésző bezárása megszünteti a munkamenetet). Vendégkönyv bejegyzés, vagy cikkekhez, blogbejegyzésekhez történő hozzászólás esetén a rendszer a hozzászólás szövege mellett a látogató IP címét is rögzíti és a bejegyzés/hozzászólás törléséig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A rendszer kizárólag technikai jellegű adatokat tárol cookie-ban. (például az éppen aktív menüpont)

Az adatkezelő által naplózott adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Egy ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását: a Google Analytics. Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics.

3, Vásárláskor megadott adatok

A felhasználó által a vásárláskor megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól kivétel a házhozszállítást bonyolító cég, akinek a szállítási adatok bizalmas kezelésre átadjuk.

4, Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok

Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

5, Az adatkezelés időtartama

A Naturland Magyarország Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A felhasználó személyes adatai mindaddig megőrződnek, amíg nem kéri azok törlését a rendszerből.

6, Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz a Naturland Magyarország Kft. munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7, A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (1656 Rákoskeresztúr 1. Pf. 73.), illetve a info@naturland.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

8, Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.naturland.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezés jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvény tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor a fenti törvényt vettük alapul.

9, Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

10, Fontos webcímek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság